ThermoSan NQG

 • Nowoczesna, niepodatna na zabrudzenia, silikonowa farba fasadowa
 • Optymalna ochrona elewacji przed zawilgoceniem i rozwojem mikroorganizmów.

AmphiSilan-Plus

 • Silikonowa, kapilarnie hydrofobowa, matowa farba elewacyjna
 • Nowoczesne połączenie spoiw i wypełniaczy gwarantujące długotrwałą czystość fasad

Muresko-Premium

 • Najwyższej jakości farba fasadowa typu SilaCryl®, o charakterze mineralnym.
 • Znakomita ochrona podłoża przed opadami, wysoka dyfuzyjność pary wodnej.
 • Zgodna z normą PN-EN 1062-1

AmphiSilan NQG

 • Silikonowa, kapilarnie hydrofobowa, matowa farba elewacyjna.
 • Nowoczesne połączenie kombinacji żywic silikonowych i
  nano-cząsteczek kwarcu (NQG) Nano-Quarz-Gitter.

Amphibolin

 • Uniwersalna farba najnowszej generacji do fasad i powierzchni
  Wewnętrznych, bezrozpuszczalnikowa (standard E.L.F.)
 • Spełnia wymagania norm: PN-EN 1062-1 oraz PN EN 13 300
 • Standard CCC – Czyste Fasady - Caparol Clean Concept

CapaGrund Universal

 • Kryjący środek gruntujący na bazie technologii SolSilan pod powłoki dyspersyjne, silikonowe, dyspersyjno-silikatowe i polimerowe.

Caparol-Tiefgrund TB

 • Specjalny, środek gruntujący na bazie rozpuszczalników, przeznaczony do po-wierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.

Sylitol-Fassadenfarben

 • System najwyższej jakości fasadowych farb silikatowych

Sylitol-Compact

 • Grubowarstwowa, wypełniająca farba na bazie krzemianów do powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych.

Sylitol Minera

 • Kwarcowy środek gruntujący i materiał do wykonywania warstw wierzchnich na bazie krzemianów wg DIN 18 363, ust. 2.4.1.

Sylitol-Konzentrat 111

 • Rozcieńczalnik i środek do gruntowania na bazie krzemianowej do stosowania
  wewnątrz i na zewnątrz.

Putzgrund 610

 • Wypełniający, zwiększający przyczepność środek gruntujący. Do stosowania we-wnątrz i na zewnątrz na nośnych powierzchniach mineralnych.

Sylitol Antik-Lasur

 • Gotowa do nakładania lazura na bazie silikatowej do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.

FibroSil

 • Wzmocniony włóknami, dyfuzyjny materiał do powlekania pęknięć i egalizacji faktury tynku. Do gruntowania powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.
  Możliwość obróbki w połączeniu z emulsyjnymi farbami dyspersyjnymi i emulsyjnymi farbami z żywic silikonowych.

AmphiSilan-Tiefgrund LF

 • Bezrozpuszczalnikowy, przyjazny dla środowiska, specjalny środek gruntujący o słabym zapachu, działający hydrofobizująco.